Çalışma Hayatında Kadın- Erkek Fırsat Eşitliği Eğitimi
09 Ağustos 2021

      “Kadınların sosyoekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması ve eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması” amacıyla 5840 sayılı Kanun ile 2009 yılında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonu kurulmuştur.
      Bahsi geçen Genelge doğrultusunda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ahmet Doğan'ın da katılımıyla yeni atanan hekim dışı personele ve daha önce eğitim almamış Aile Sağlığı Çalışanlarına yönelik olarak Ruh Sağlığı Birimi çalışanı Sosyal Çalışmacı Ömer Babaoğlu tarafından “Çalışma Hayatında Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği” konusunda farkındalık eğitimi verilmiştir.

  • 87495392_3167408706816649_2113546207996411904_o.jpg
  • 87831812_3167408650149988_2498793667662184448_o.jpg
  • 87472061_3167408770149976_4128968914543575040_o.jpg
  • 87537935_3167408636816656_20814343524319232_o.jpg