İLİMİZDEKİ HEKİMLERE İNFLUENZA VE KIZAMIK İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENMİŞTİR
09 Ağustos 2021

      Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi ve Günider işbirliği ile Mardin’de görev yapan Aile Hekimleri, Uzman Hekimler ve Pratisyen hekimlere yönelik Kızamık ve İnfluenza konulu eğitim düzenlenmiştir. Günider Başkanı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen #İnfluenza (grip) konusunda güncel bilgiler ışığında aşının ve sürveyansın önemine ve gripten korunma yöntemlerine değinmiştir. Mevsimsel grip ülkemizde ve dünyada her yıl milyonlarca insanı etkilemekte, genel olarak bilindiğinden çok daha fazla sayıda hastane yatışlarına ve ölümlere neden olmaktadır. HSGM verilerine göre 2019/49. Haftası (aralık ilk haftası) ile influenza sezonu başlamıştır. Avrupa’ya göre ülkemizde sezon iki hafta geç başlamıştır. İnfluenza (grip), influenza virüsünün neden olduğu bir akut solunum yolu hastalığıdır ve dünyada yaygın olarak görülmektedir. İnfluenza klinik olarak, diğer etkenlerin neden olduğu akut solunum yolu enfeksiyonlarından ayırt edilememektedir. Bilindiği üzere immunsupresif kişilerde grip hastalığı ağır komplikasyonlarla seyredebilmektedir. Bunun yanı sıra ölümlere, ciddi iş gücü kayıplarına ve ekonomik kayıplara neden olabilmekte, epidemi ve pandemilerle seyredebilmektedir. Bu nedenlerle influenza hastalığının takip edilmesi (sürveyansı) önemlidir.

      İnfluenza sürveyansı kapsamında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sentinel sürveyans, ‘İnfluenza Benzeri Hastalık Sürveyansı’ biçiminde 2005 yılından bu yana sürdürülmektedir. Aralık 2015 tarihinden itibaren ‘Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları Sürveyansı’ olarak uygulanmaya başlanmıştır.

      Grip nedeniyle ciddi hastalık riski taşıyan belirli gruplar mevcuttur ve bu gruplar için korunma büyük önem taşır. Önemli bir risk grubu da sağlık çalışanlarıdır. Sağlık çalışanları, hem kendileri birçok hastayla karşılaştıkları için risk altındadırlar, hem de kendileri hasta olduklarında başka insanlara hastalık bulaştırma riski taşırlar. Sağlık çalışanları için Sağlık Bakanlığımız tarafından her yıl grip aşısı temin edilmekte ve ücretsiz uygulanması yapılmaktadır.

      Gripten korunma konusunda el yıkamanın da etkisi azımsanamaz seviyededir.

      Unutmamamız gereken diğer bir önemli nokta ise sağlık profesyonelleri olarak bilgilerimizi sürekli güncel tutmamız, gerek dünyada gerekse ülkemizde ve ilimizdeki gelişmeleri takip etmenin gerekliliğidir.

      Eğitimin ikinci yarısında #Kızamık konusunu Mardin Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Yıldız anlatmıştır. Türkiye’de, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinin Kızamık Eliminasyon hedefine paralel olarak 2015 yılı sonuna kadar kızamık ve kızamıkçığın eliminasyonu hedef olarak benimsenmiş olup 2002 yılından bu yana Kızamık Eliminasyonu Programı yürütülmektedir.

      Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nde 2005 yılından bu yana çeşitli ülkelerde salgınlar yaşanmaktadır. Halen, birçok Avrupa ülkesinde salgınlar görülmeye devam etmektedir. Bu ülkelerle karşılıklı seyahatlerin yoğun olması ülkemize kızamık vakalarının taşınma riskini arttırmaktadır.

      Ülkemizdeki yasal düzenlemelere göre; kızamık ihbarı ve bildirimi zorunlu bir hastalıktır. Sağlık Bakanlığı’nın 01.04.2010 tarihli ve 18617-2010/20 sayılı Kızamık/Kızamıkçık ve Konjenital Kızamıkçık Sendromu Sürveyansı Genelgesi’ne göre makülopapüler döküntüsü olan herkes şüpheli kızamık vakası olarak değerlendirilmelidir.

      2012-2020 Küresel Kızamık ve Rubella Stratejik Planı, bölgesel eliminasyon hedeflerine ulaşmak için kızamık ve rubella için hastalık tespitinin ve vaka temelli entegre sürveyansın önemini vurgulamaktadır. Ülkemizde kızamık virüs dolaşımının düşük sayılarda olmakla birlikte halen devam etmekte olduğu izlenmektedir.


      Aşının önemi ile birlikte koruyuculuğunun %100 olmadığı unutulmamalıdır. Uygun şartlar sağlandığında kızamık aşısı koruyuculuğu %95 civarında olmakta, aşısız populasyon arttıkça aşılı kesimin hastalığa yakalanma riski artmaktadır.

      Vaka yönetimini, temaslılara aşı uygulama işlemlerini tam ve zamanında yapmak kızamığa bağlı ölümlere ve salgınlara engel olacaktır.Bu kapsamda hastaları izole etmek, hastalığı ihbar etmek ve numune almak gerekmektedir.              Eğitimde bunların önemine vurgu yapılmıştır.

      Eğitime Müdürlüğümüzün ilgili Başkan, Başkan yardımcıları, birim sorumluları ve sağlık çalışanları katılım sağlamışlardır.

      Eğitimimiz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hidayet Bakaç’ın açılış konuşmasıyla başlamış , hekimlerimizin ve eğitim veren hocalarımızın karşılıklı soru ve cevaplarıyla son bulmuştur.

 • kk.JPG
 • 12.JPG
 • 3.JPG
 • 7.JPG
 • 8.JPG
 • gjm.JPG
 • 10.JPG
 • 9.JPG
 • 6.JPG
 • 2.JPG
 • 1.JPG