LEPTOSPİROZ SALGINI VE KUDUZ HASTALIĞI İLE İLGİLİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARLARI ALINMIŞTIR
09 Ağustos 2021

      1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine göre Mardin İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi , Sağlık İşlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı Bahattin ÇELİK başkanlığında toplanarak gündemdeki “Leptospiroz Salgını” ve 14.03.2019 Tarih ve 2019\04 sayılı “Kuduzla Mücadele ve Profilaksi Uygulamaları Genelgesi” gereğince; “Kuduz Hastalığı” ile ilgili İl Hıfzıssıhha Meclis Kararları alınmıştır.
      Toplantı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Hidayet BAKAÇ’ ın sunumuyla başlamış olup diğer kurum amirlerinin katkılarıyla son bulmuştur.

  • 69655409_2969119756645546_3523190844326674432_n.jpg
  • 69827511_2969120099978845_8733753998563082240_o.jpg
  • 69907991_2969119813312207_3526063752245936128_n.jpg
  • 69649830_2969120139978841_9208119465525379072_o.jpg