MARDİN PANDEMİK İNFLUENZA FAALİYET PLANI TOPLANTISI
09 Ağustos 2021

      Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının pandemiye yönelik görev ve sorumluluklarının belirtildiği “Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı” kapsamında, Pandemi sırasında yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve pandeminin toplumdaki etkisinin azaltılması amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda Vali Yardımcısı Osman Demir başkanlığında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kurum amirlerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

      Toplantı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz’un sunumlarıyla başlamış olup soru ve cevaplarla son bulmuştur.

      Bakanlığımız tarafından ilk Pandemik İnfluenza Ulusal Faaliyet Planı 2006 yılında yayımlanmış olup 2009 yılında ortaya çıkan İnfluenza A pandemisinden elde edilen tecrübeler ışığında ve DSÖ’nün süreç içerisinde yapmış olduğu düzenlemeler ve önerileri dikkate alınarak güncellenmiş ve “Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı”nın son hali verilmiş ve Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmıştır. İl yöneticileri de bu plana bağlı kalarak il pandemi hazırlık planlarını güncellemektedirler.

      Planın amacı; ülkemizdeki tüm kişi, kurum ve kuruluşların influenza pandemisini anlamalarına, rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere hazırlık yapmalarına ve pandemi durumunda koordinasyon içerisinde hareket etmelerine yardımcı olacak bilgi ve çerçeveyi sağlamaktır.

      Yapılacak planlamalar ile , hasta sayısı, hastanede yatış ve hastalığa bağlı ölümlerin azaltılması, kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanabilmesi ve pandeminin yaratacağı ekonomik ve sosyal yükün azaltılabilmesi hedeflenmektedir.

      Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı, en uygun şekilde hazır olmayı sağlamak ve hazırlıklı olmak için gereken asgari unsurlara ilişkin bir taslak sunmak üzere hazırlanmıştır

      Bu amaçlara yönelik olarak hazırlanan Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı’nın hedefleri;

 • Pandemiye karşı hazırlık ve faaliyet planlarının temelini oluşturacak teknik bilgileri sunmak ve pandemi döneminde yapılacak çalışmaların etkinliğini artırmak amacıyla pandemi ortaya çıkmadan önce gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri belirlemek ve önerilerde bulunmak,
 • Bir pandemi sırasında ulusal koordinasyonu, kamu ve özel kuruluşlar arasındaki işbirliğini, kuruluşların rollerini, sorumluluklarını ve yapılması gereken çalışmaları belirlemek,
 • Etkili bir influenza pandemisi cevabı için esas olacak ve gerçekleştirilmesi gereken girişimleri tanımlamak,
 • Pandemi faaliyet planlarının hazırlanmasında sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlara yol göstermektir.

      Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının pandemiye yönelik görev ve sorumluluklarının belirtildiği “Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı” “www.grip.gov.tr” adresinde yayımlanmıştır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgilendirmeler ve güncel duyurular, bu adresten düzenli olarak yapılacaktır.

 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 2.JPG
 • k.JPG
 • 8.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 1.JPG
 • kk.JPG