26 HAZİRAN DÜNYA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE GÜNÜ
09 Ağustos 2021

      Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1987 yılında, uyuşturucu kullanılmayan sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmak, uyuşturucu ile mücadele konusunda uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla 26 Haziran tarihini "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak kabul etmiştir. Bu amaca yönelik farkındalık oluşturmak ve toplum bilincinin artırmak amacıyla dünyada olduğu gibi ülkemizde de 26 Haziran tarihinde, çeşitli etkinlikler 
yapılmaktadır. Yapılan etkinliklerde, sağlıklı yaşam davranışlarının önemi vurgulanmakta ve uyuşturucu kullanımının zararlarına dikkat çekilmektedir.

      Uyuşturucu kullanımı, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebep olan önemli bir sorundur. Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı, sağlık zararlarından ibaret değildir. Sağlık zararlarının yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getirmektedir. 
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önlenebilir ve öncelikli halk sağlığı sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, ülkemizde en üst düzeyde kararlılıkla ve multidisipliner bir yaklaşımla sürdürülmektedir.

      Uyuşturucu bağımlılığı: bağımlılık yapan bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen alımına devam edilmesi, bırakma isteğine rağmen bırakılamaması, maddeyi alma isteğinin durdurulamamasıdır. Uyuşturucu madde kullanımı kişide biyopsikososyal problemlerin yanı sıra kamusal, hukuki ve idari sorunlara da yol açmaktadır. Uyuşturucu ile mücadelede yaşanılan coğrafyaya uygun olarak hazırlanmış etkin politikaların geliştirilmesiyle, uyuşturucu ile hiç tanışmamış kişilerin koruyucu, önleyici çalışmalar kapsamında yaşamsal becerilerini koruyabilmeleri sağlanabilir. Uyuşturucu bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır, özellikle tedaviye uyum gösteren ve tedavi motivasyonu yüksek olan kişilerde uyuşturucuyu bırakma oranı çok yüksektir.
İlimizde uyuşturucu madde kullanan kişiler İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimine ya da Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Sağlıklı Yaşam Merkezimize gelip yönlendirme konusunda yardım alabilirler; bu merkezlerimizden kendilerinin bilgilendirmesini, yönlendirmesini isteyebilirler. Merkezimiz personeli gelen madde bağımlısı hastaları yataklı tedavi için gerekli en yakın AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Araştırma Merkezi) ve ÇEMATEM’e (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) yönlendirilmektedir.

      Vatandaşlarımız, Mardin Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği bünyesinde yer alan Ayaktan Tedavi Merkezimizden tedavi konusunda destek alabilir, Sağlıklı Hayat Merkezimizde yer alan Sigara Bıraktırma Polikliniği ile sigarayı bırakma konusunda da destek sağlayabilirler.