MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
09 Ağustos 2021

      İletişim, bireyin ve toplumun var oluşunun en temel koşullarından biridir. İletişim olmadan bireysel ve toplumsal varlığımızı koruyamayız. İnsan kendini, çevresini, içinde yaşadığı toplumu iletişim yoluyla tanır ve anlamlandırır. İletişim aracılığıyla kendisi ve diğerleriyle uyumlu ilişkiler kurar. İnsan türünün kendine özgü iletişim becerisi ile bilgi, birikim ve deneyimler kuşaktan kuşağa aktarılarak bilimsel ve kültürel miraslar yaşatılır. Kendi aralarında oluşturdukları ve zaman içinde geliştirdikleri anlatma, anlaşma, etkileşim yöntemlerinin, araçlarının zenginliği insan türünü, diğer canlılardan farklı kılar. Aynı zamanda farklı toplumların ürettiği farklı iletişim biçimleri de, o toplumun yetiştirdiği bireyin iletişim biçimini derinden etkiler.
Bu amaçla Müdürlüğümüz Eğitim Birimi tarafından 02.05.2019-03.05.2019 tarihleri arasında koordine edilen #İletişim #Becerileri#Eğitimi, Spiker/Eğitmen Jülide SÖNMEZ tarafından verilmeye başlanmıştır.

      Eğitime Müdürlüğümüz Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürlüğümüzde görev yapan Uzmanlar, Hastanelerimizin Başhekim ve Başhekim Yardımcıları, Müdür ve Müdür Yardımcıları, İlçe Sağlık Müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlarımız katılım sağlamışlardır.

      İl Sağlık Müdürü Yavuz, verilen eğitimle ilgili konuşmasında; “İletişim fiziksel ve sosyal varlığını sürdürmek isteyen, bu nedenle kendisiyle ve çevresiyle ilişkide bulunan insanla başlar. İnsan toplu halde yaşayan bir varlıktır. Dolayısıyla İletişim, toplumsal bir varlık olan insan yaşantısının kaçınılmaz ve önemli bir boyutunu oluşturur. Toplum içinde yaşayan her insan, farkından olsun veya olmasın, birbirleriyle iletişim içindedir. İnsanlar duygu, düşünce ve hayallerini, sorunlarını birbirlerine iletişimle aktarırlar. İletişimle insanlar birbirlerini anlarlar, sorunlarını paylaşırlar, problemlerine çözümler üretirler. Yani insan hayatının merkezinde iletişim vardır. “ ifadelerini kullandı.

  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 4.JPG
  • 3.JPG