overlay

Özel Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Denetimlerimiz Devam Etmektedir

Müdürlüğümüze bağlı Özel Ağız ve Diş Sağlığı Birimi tarafından rutin ve rutin dışı denetimlerimiz yapılmaktadır. 2020 yılında özel sağlık tesisi olarak ilimizde 4 laboratuvar, 11 poliklinik, 67 muayenehane ve toplamda 96 diş hekimi mevcuttur. Toplam rutin ve rutin dışı 185 denetim yapılmış olup 32 belge iptal edilmiş, 50 yeni belge düzenlenmiştir. Tarafımıza yapılan tüm şikâyetler değerlendirilerek gerekli olan rutin dışı denetim yapılmıştır. 5 işyeri süresiz, 8 ruhsatlı işyeri ise 10 gün süreyle mühürlenmiştir.
2021 yılına geldiğimizde ise ilimizde 4 laboratuvar, 67 muayenehane ve 15 poliklinik olup toplam 103 diş hekimi bulunmaktadır. Ocak ve Şubat aylarında 15 belge düzenlenip, 8 belge iptal edilmiştir. Mevcut rutin ve rutin dışı denetim sayımız 51’dir. 3 ruhsatsız işyeri süresiz olarak mühürlenmiştir.
Halk sağlığı için tehdit oluşturan usulsüz ve yetkisiz çalışanlara yaptırımlarımız ve denetimlerimiz hız kesmeden devam edecektir. Halk sağlığının korunması amacıyla usulsüz/yetkisiz çalışanların fark edilmesi durumunda İl Sağlık Müdürlüğümüze veya ilgili yerlere şikâyette bulunulması son derece önem arz etmektedir.