overlay

SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ (SÜDGE)

• Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Müdürlüğümüz Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi  tarafından yürütülmektedir. 

• Eğitim toplam 2 aylık bir süreci kapsamaktadır. Programın ilk bölümü (eğitim bölümü) haftada 1 gün (hafta içi) olmak üzere 4 haftada tamamlanır. Eğitim süresinin bitiminde yapılan sınav ve değerlendirme sonucunda başarılı olan sürücüler izleme değerlendirme sürecine alınırlar. Başarısız olan sürücüler yeniden eğitime tabi tutulurlar. İzleme değerlendirme sürecinin sonunda sürücüler eğitim ekibi tarafından tekrar değerlendirmeye alınırlar. Değerlendirmenin sonunda başarılı görülen sürücülere “Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi” düzenlenir. Düzenlenen eğitim belgeleri 1 hafta sonra Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Biriminden teslim alınabilir. 

• Başvuru işlemleri ile Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitim Belgesi teslim alma işlemlerini   sürücünün kendisinin yürütmesi gerekmektedir. Kendisinin gelemediği durumlarda noterden vekalet verilen şahıslarca işlemler yürütülebilir. Telefonla ön kayıt yapılamamakta ve postayla yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR:

1) Eğitim programına katılma isteğini belirten dilekçe
 Örnek dilekçe için tıklayınız
2) Trafik zabıtası tarafından düzenlenen Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı veya Sürücü Belgesi Detay Bilgileri
3) 1 adet  nüfus cüzdanı fotokopisi
4) 4 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
5) 2100TL eğitim ücreti (2021 yılı için) yatırıldığını gösterir makbuz. Eğitim ücreti Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) eğitim ücreti adı altında ve sürücünün T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı yer alacak şekilde yatırılacaktır.
6) Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı için 
tıklayınız...
7) Sürücü Belgesi Detay Bilgileri için 
tıklayınız...

IBAN NO: TR87 0001 2009 6810 0004 0000 72

Halk bankası Mardin Şubesi