overlay

Birinci Basamakta Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitici Eğitimleri


      İnsanları hasta olmadan koruyup onlara sağlıklı, kaliteli bir hayat sağlamak, bulaşıcı olmayan hastalıklar, risk faktörlerinin önlenmesi ve kontrollü çalışmalar kapsamında toplumsal farkındalığı arttırmak, kalp ve damar hastalıklarının erken tanısını sağlayarak ve tedavi standartlarını oluşturarak hastalık yükünü azaltmak amacıyla 2017-2018 yılları içerisinde Birinci Basamakta Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitici Eğitimleri (kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve hipertansiyon) yapılmıştır.

      2019 yılından itibaren birinci basamakta kronik hastalıklar izlemi başlatılması planlanmakta olup aile hekimlerince kronik hastalıklar (kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve hipertansiyon) sürecinin doğru yürütülmesi ve ülke genelinde standart ve nitelikli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla, 3-17 EYLÜL tarihleri arasında birinci basamakta çalışan aile hekimlerimize yönelik, Kronik Hastalıklar Eğitimimiz başlamıştır. Eğitimlere İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Saffet YAVUZ, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hidayet BAKAÇ ve Başkan Yardımcıları ile il ve ilçelerden aile hekimlerimiz katılarak hekimlerimizle durum değerlendirmesinde bulunulmuştur.  • Birinci Basamakta Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitici Eğitimleri 1.jpg
  • Birinci Basamakta Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitici Eğitimleri 2.jpg
  • Birinci Basamakta Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitici Eğitimleri 3.jpg
  • Birinci Basamakta Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitici Eğitimleri 5.jpg