overlay

Mardin'de "2018 Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi Bilgilendirme Toplantısı" Düzenlendi

      Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 28 Ağustos 2018 tarihinde Mardin ilinde, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak illerinin katılımıyla, Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi ve İlaç, Tıbbi Sarf Malzeme ve Tıbbi Cihaz Verimlilik Analizi bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

      Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki Toplantının açılış konuşmasını yapan Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet YAVUZ; "Bu toplantı ilimiz ve bölgemiz sağlık hizmetinde kaliteli, verimli ve etkin sunumunda bize büyük katkı sunacaktır. Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetlerinin sunumunda yöneticilerin hastane hizmet süreçlerini daha etkin takip edebilmesi ve problemlere erken müdahale edilebilmesi amacıyla başlatılan bu uygulamanın sağlık hizmetlerinin takip edilebilir ve ölçülmesi açısından önem arz ettiği kanaatindeyim. Ayrıca stokların düzenlenmesi, uygun bir şekilde yönetilmesi, mali kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasında da oldukça fayda sağlayacaktır. Böyle önemli bir toplantının ilimizde yapılmasını uygun gören başta Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat ALPER ve ekibine Mardin İl Sağlık Müdürlüğü olarak teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim." dedi.

      Toplantının devamında konuşan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat ALPER: ‘’Sağlık Bakanlığının yayımladığı Verimlilik Rehberi'nde sağlık tesisi yöneticilerinin tıbbi, idari ve mali süreçlere proaktif olarak katılması ve yöneticilerin sağlık tesisindeki sorunlu alanları tespit ile erken müdahale edebilmesi hedeflenmektedir. İl Sağlık Müdürllüklerinin, Başhekimliklerin, Hastane Müdürlüklerinin, hastaneleri yönetme tarzını standartlaştırıyoruz ve odaklanması gereken noktaları gösteriyoruz. Acil servis, yoğun bakım, poliklinik ve tüm randevulu işlemlerde süreçlerin kayıt altına alınarak veri doğruluğunun artırılıp, acil servis ve poliklinik yoğunlukların azaltılması, randevu sürelerinin, tetkik ve işlem sonuç verme sürelerinin kısaltılması, ameliyathanelerin etkin kullanımı, yoğun bakım ve diğer hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi de bu kapsam çerçevesinde planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı, kamuda zaman ve kaynak israfının önüne geçmek için "Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberini yayımlayarak, Rehberde yer alan yeniliklerden birisi de hastane hizmet süreçlerinin "Yönetici Takip Ekranları" ile takip edilmesi. Bundan böyle sağlık tesisi yöneticileri tıbbi, idari ve mali süreçlere aktif olarak katılacak. Sisteme veriler tek tek işlenecek. Sağlık tesisinin tıbbi, idari ve mali verilerini istatiksel olarak geliştirilen Yönetici Takip Ekranı'ndan takip edecek yöneticiler, aksayan yönlere doğrudan müdahale ederek kaynak ve zaman israfının önüne geçecek. Randevular, poliklinik hizmetleri ve diğer hastane hizmetleri daha hızlı tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

      Toplantıya Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat ALPER, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Naim Ata, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanı Uzm. Dr. Cihan DÖĞER, Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanı Av. Erol DEMİRCİ, Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Ecz. İrem MÜHÜRCÜ, Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet YAVUZ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak illerimizin İl Sağlık Müdürleri, İlimiz ve Bölgemiz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanları ve Başkan Yardımcıları, Verimlilik ve Kalite Uzmanları, Sağlık Tesisleri Başhekimleri, Verimlilik ve Kaliteden Sorumlu Başhekim Yardımcıları, İdari Mali Hizmetler Müdürleri, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri, Bilgi İşlem Sorumluları, Biyomedikal Eczacılık Hizmetleri, Klinik Mühendislik ve Ayniyat Çalışanları, Verimlilik ve Kalite Birimi ile Müdürlüğümüz çalışanları katılmışlardır.

 • 15.jpg
 • 13.jpg
 • 23.jpg
 • 40.JPG
 • 24.jpg
 • 14.jpg
 • 38.JPG
 • 33.JPG
 • 29.jpg
 • 28.jpg
 • 26.jpg
 • 25.jpg
 • 12.jpg