overlay

SUYUNU KORU HAYATINI KORU

      Yaşamsal faaliyetlerin devamı için en temel ihtiyaç maddesi olan suyun sağlıklı ve güvenli bir şekilde tüketime sunulması halk sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir.
    Sağlık Bakanlığının yaptığı epidemiyolojik çalışmalarda enfeksiyon kaynağının genellikle kontamine olan su ve gıdalar olduğu tespit edilmiştir. Su kaynaklı hastalıkların temelinde temiz olmayan sular sorumlu tutulmaktadır. Kirli suların hastalıkların yayılması halk sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Bu bakımdan, düzenli klorlanmayan içme-kullanma suyu şebekeleri, belli periyotlarla temizlenmeyen su depoları, haşere ve kemirgen geçişlerine açık,  bakımsız ve niteliksiz su depoları ile köy çeşmesi gibi su kaynakları hastalık riski taşımaktadır.
      İlimizde özellikle yaz aylarında debilerin düşmesi sebebiyle sudan kaynaklı salgın hastalıklar ve ishal vakalarında artışlar meydana gelmektedir. 10.07.2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı olarak MİSKİ Genel Müdürlüğünde bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda ilimizde bulunan su depolarının tam otomatik klor dozaj pompalarıyla klorlanması ve su yapılarının bakım ve onarımlarının yapılması konuları görüşülmüş ve ivedilikle mevzuatlara uyulması konusunda uyarılar yapılmıştır.
      Toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hidayet BAKAÇ, Başkan Yardımcıları Ahmet DOĞAN ve Uz. Dr. Tuğba ÇALIŞKAN, Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Birim Sorumlusu Uz. Dr. Levent YILMAZ, Çevre ve Çalışan Sağlığı Birim Sorumlusu Şeyhmus KANAT ve MİSKİ Genel Müdürü Sadullah TURGUT ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Eşref DAĞDELEN katılmıştır.