overlay

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

      Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 22.05.2018 tarihinde saat 10:00’da Mardin Valiliği Nişli Toplantı Salonu’nda; Vali Yardımcısı Bahattin ÇELİK başkanlığında gerçekleştirilirken, İl Sağlık Müdürümüz  Uzm. Dr. Saffet YAVUZ, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hidayet Bakaç ve diğer kurul üyelerinin katılımı ile toplandı.

      09.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile merkezde ve taşrada Kurulların yapılanmasında değişikliğe gidilmiş ve Kurulların çalışma alanı sadece ‘uyuşturucu’ olmaktan çıkarılıp, bağımlılık yapan tüm alışkanlıkları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu kapsamda yeni genelge ile merkezde sekretaryasını Sağlık Bakanlığı’nın yürüteceği Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) oluşturulmuştur. İllerde ise İl Valisi/Vali Yardımcısı Başkanlığı’nda Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu (BMİKK) oluşturulmuştur. Bu kapsamda 5 Teknik Çalışma Grubu oluşturularak, “Uyuşturucu,      Alkol, Tütün, Davranışsal ve İletişim Bağımlılığı İle Mücadele konusunda Teknik Çalışma Grupları meydana getirilmiştir. Uyuşturucu başta olmak üzere terör örgütlerinin insanları bir şeylere bağımlı hale getirmeye çalışıldığının belirtildiği toplantıda,  hedef kitlenin gençler olduğu, Bu yüzden bağımlıkla mücadele etmek bu ülkede yaşayan her ferdin görevi olduğu, bağımlılığın tüm toplumların ortak sorunu haline geldiği, bağımlılıkla mücadele yönünde ise, tüm kurum, kuruluşların, ailelerin ve vatandaşlarımızın ortak çaba içinde olması gerektiği” vurgulanmıştır.

      Uzm. Dr. Saffet YAVUZ ve Dr. Hidayet BAKAÇ’ın yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili sunumlarıyla devam eden toplantıda paydaş kurumların yöneticileri tarafından da kendi iş alanlarında yapılan çalışmaların sunumu yapılmıştır. İlimizde tüm bağımlılıklarla mücadele konusunda yapılacak çalışmalar için kararlar alınmış olup  bir sonraki toplantının planlaması yapılmıştır.

  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG
  • 1.JPG