overlay

10 MAYIS DÜNYA SAĞLIK İÇİN HAREKET ET GÜNÜ

      Hareketsiz yaşam modern toplum için en önemli halk sağlığı problemi durumundadır. Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık 1/4’nin, diyabetin ve iskemik kalp hastalığının 1/3’nin ana nedeninin fiziksel hareketsizlik olduğu tahmin edilmektedir.

      2010 yılında yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre ülkemizde 12 yaş ve üzeri bireylerin %72’si düzenli fiziksel aktivite yapmamakta,  6-11 yaş grubu çocuklarımızın ise %58.4’ü düzenli olarak fiziksel aktive yapmamaktadır.

      DSÖ ülkelerin 2025 yılına kadar obezite ve diyabetteki artış eğilimini durdurmaları, fiziksel olarak inaktif nüfus sıklığını %10 azaltmaları hedefini belirlemiştir.

      Bakanlığımız bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele için harekete geçmiş ve toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırma, yeterli ve dengeli beslenme ve de düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla 2010 yılında Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programını Başbakanlık Genelgesi ekinde yayımlayarak uygulamaktadır.

      Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için 10 Mayıs günü “Sağlık İçin Hareket Et Günü” olarak belirlenmiştir ve ülkemizde de her yıl bugünün önemine dikkat çeken etkinlikler düzenlenmektedir.

      Bu kapsamda; Müdürlüğümüz koordinasyonunda il genelinde etkinlikler düzenlenecektir.