overlay

MARDİN’DE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

      Sağlık okuryazarlığı; ‘’Bireylerin iyi sağlık halinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacıyla sağlıkla ilgili bilgiye ulaşması, anlaması ve kullanması için gerekli olan bilişsel ve sosyal beceri kapasitesi’’ olarak tanımlamaktadır. Kısaca sağlık okuryazarlığı sağlığın korunması ve sürdürülmesi için kültür oluşturma aracıdır.

      Günümüzde bireylerin; kendi hastalıklarını tanıyabilmeleri, bulgularını belirleyebilmeleri, kendileri için iyi olduğunu düşündükleri kararları alabilmeleri beklenmektedir. Sağlık hizmetlerinin etkinliği, etkililiği ve kalitesi de, sağlık hizmetini alan bireylerin kendi sağlıkları konusunda verdikleri bu kararlara bağlıdır.

Sağlık okuryazarlığı, 
• sağlıklı yaşam yılını ve kalitesini artırır,
• sağlık eşitsizliklerini giderir.
• Sağlık profesyonelleri için mesleki tatmin, doğru iletişim ve klinik becerileri kullanabilmeyi;
• sağlık hizmeti alanlar için anlaşılır olabilmeyi, karara katılımda daha fazla aktif rol almayı, daha kaliteli sağlık hizmetinden yararlanabilmeyi sağlar.
      Toplumların sağlık okuryazarlığını ölçen çalışmalara bakıldığında, bir çok toplumun sağlık okuryazarlığı düşük olduğu görülür. Türkiye’de yapılan 2017 yılı çalışmalarına göre sağlık okuryazarlığı düzeyi yaklaşık %70 yetersizdir. Bu nedenlerle toplumun sağlık konularından hangisinde eğitim ve farkındalık çalışmalarına ihtiyacı olduğu saptanmalıdır.

      Amaç: Toplumun Sağlık Okuryazarlığının geliştirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, sağlıklı yaşama bilinç ve becerilerinin geliştirilmesini sağlayacak araçlar (eğitim içerik ve materyalleri, uygulamalar) geliştirmektir. 
Koordinatör Kurum: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Türkiye’de bulunan Ortaklar:
1. Ankara Valiliği
2. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Yurtdışı Ortaklar:
1- Associazione OMNIS, Perugia, Italy
2- ISIS, Frankfurt am Main, Germany
3- Bulgarian Development Agency Sdruzhenie, Sofia, Bulgaria
Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:
1- Projeye ait Açık Eğitim Digital Platformu oluşturulmuştur
2- Eğitim ihtiyaçları analizlerinin yapılmıştır
3- Eğiticilerin yetiştirilmesinde kullanılacak rehber kitap oluşturulmuştur
4- Sağlık Okuryazarlığı Eğitim Programı ve materyalleri hazırlanmıştır
5- SOY Eğitimleri uygulanması, test edilmesi, geçerlilik analizleri yapılmıştır
Proje Süresi: 1 Eylül 2016 tarihinde başlayan 2 yılllık sürede tamamlanması planlanmaktadır.

      ÇALIŞTAYIN AMACI

      Bu çalıştayda da projenin sonunda elde edilen sonuçlar ve oluşturulan ürünler konuyla ilgili kurum ve kişilerle paylaşarak, yeni işbirlikli müdahale programlarına katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Proje Ortaklarının yanı sıra Çalıştaya Sağlık Bakanlığı ve Mardin İl Sağlığı Müdürlüğünden geniş bir katılım sağlanarak çalıştaya önemli katkı sağlamışlardır.

      Çalıştaya Mardin İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Saffet YAVUZ, Müdürlüğümüzün Başkanları, Başkan Yardımcıları, İlçelerdeki Sağlık Tesisleri Yöneticileri, Şube Müdürlerimiz ve Birim Sorumlularımız katılmıştır.

      Mardin Vali Yardımcımız Sayın Bahattin Çelik de programa katılmışlardır.

      Gazi Üniversitesinden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nizami AKTÜRK ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Mehmet Sadık Demirsoy da Çalıştay da açılış konuşmalarını yaparak katılım sağlamışlardır.

      Projenin Koordinatörü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçil ÖZKAN olup Çalıştayı kendisi yöneterek yaptığı açılış konuşmasında :” Günümüzde Sağlık Okuryazarlığı diye bir kavram vardır. Yeni bir kavram gibi görünmekte ve sağlık için çok önemli bir kavramdır. Bu ne demek? Bir kere toplumun sağlık konusunda bilgileri olması, anlatılması, açıklaması ve sağlık personelinin söylediği bilgileri ve tedavileri tam olarak uygulayabilmesi demek. Daha sağlıklı ve uzun ömürlü yaşamak için sağlık okuryazarlığının yüksek olması gerekir. Bütün dünya artık bunu kabul etmiş durumda. Şu an Türkiye'de yapılmış bir çalışma var. Sağlık Okuryazarlığı saptandı ve yüzdelik olarak düşük bir dilimdeyiz. O zaman bunu artırmalıyız, bu anlamda herkese çok görev düşüyor. Başta sağlık personeli olmak üzere hepimiz el ele verirsek ve sağlık konusunda donanımlı olup yapmamız gerekeni yaparsak, daha sağlıklı ve üretken bireyler olacağız."dedi

      Sağlık Okuryazarlığıyla ilgili konuşma yapan İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Saffet YAVUZ: “ Sağlık alanında ne kadar kaliteli hizmet verilirse verilsin, tedaviye erişim ne kadar kolaylaşırsa kolaylaşsın kişinin kendisinin sağlığını korumaya yönelik farkındalığı gelişmediği sürece başarılı olunamayacağı apaçıktır. Sağlık Okuryazarlığının artırılabilmesi için hem vatandaşlara yönelik seminer ve toplantılara hem de sağlık çalışanlarına yönelik çalıştaylara ağırlık verilmesi gerekir. Bu kişilerin "eğiticilerin eğitimi" kapsamında bir programa dahil olduklarını ve görev yaptıkları illerde çalıştayda ele alınanları uygulamaya konulabilmesi için aile hekimleri başta olmak üzere çok sayıda hekimle entegre çalışılması gerekir. 
Sağlık Okuryazarlığıyla hem insanın kendi yaşamı hem de sorumlu olduğu çocuğu, kardeşi, annesi, babası gibi tüm kesimlerin yaşamında başarılı bir ilerleme kaydedileceği kaçınılmaz bir gerçektir. “ifadelerini kullandı.
      Açılış Konuşmaları ardından Sağlık Okuryazarlığı Nedir ? Neden Önemlidir? konuları anlatıldı. Gazi Üniversitesi’nin yürüttüğü HEAL EU Projesi Sağlık Okuryazarlığı Eğitim Programı İçerikleri ile ilgili katılımcılar bilgilendirildi. En son olarak da anlatılan konularla ilgili tartışmalar ve geri bildirim alınarak katılımcılara katılım belgelerinin verilmesiyle Sağlık Okuryazarlığı Çalıştayı Programı son bulmuştur.

     

  • 32169821_2542033079354218_3524991638214541312_o.jpg
  • 32186873_2542036342687225_6531453055899009024_o.jpg
  • 32202633_2542031876021005_8658679494942392320_o.jpg
  • 32349114_2542035676020625_6770430078540054528_o.jpg