T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

8 MAYIS DÜNYA TALASEMİ GÜNÜ

Güncelleme Tarihi: 24/06/2019

      Talasemi (Akdeniz Anemisi);  kalıtsal geçiş gösteren bir kan hastalığıdır. Ülkemizde Akdeniz bölgesi başta olmak üzere Trakya, Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde taşıyıcılık oranı daha yüksek olan bu hastalığın görülme oranını akraba evlilikleri arttırmaktadır.

      Ülkemizde akraba evliliklerinin fazla olması, genetik geçişli bir hastalık olan Talasemi’nin görülme sıklığını artırmaktadır. Bu nedenle, ikisi de taşıyıcı olan çiftlerin bilinmesi ve çocuk sahibi olmadan önce genetik danışmanlıktan yararlanmaları, hastalığın önlenmesi açısından gereklidir.

      Her yıl yüzlerce hastalıklı çocuk dünyaya gelmekte, aileler ve toplum maddi ve manevi zarara uğramaktadır. Bu nedenle Bakanlığımız tarafından şimdiye kadar yapılan hizmetleri organize etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla hastalığın görülme sıklığı göz önünde bulundurularak Hemoglobinopati Kontrol Programı başlatılmıştır. Bu programın amacı;

  • Sağlık personeli, diğer kurumların ve basın işbirliği ile halkın, gençlerin, evlenecek ve yeni bebek sahibi olacak çiftlerin bilgilenmesini ve test yaptırmalarını sağlayarak, hastalıklı bebek doğmasını önlemek.
  • Mevcut Hemoglobinopati hastalarının yaşam süreleri uzatılarak, yaşam kalitelerinin arttırılmasıdır.

      1993 yılından itibaren 8 Mayıs “Dünya Talasemi Günü” olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde de planlanan çeşitli aktivitelerle önemli bir halk sağlığı sorunu olan Hemoglobinopatilerin gündemde tutulması ve bu sayede toplumun konu ile ilgili bilinçlendirilmesi, farkındalık yaratılması ve konuya hassasiyetin oluşturulması hedeflenmektedir.