overlay

MARDİN DEVLET HASTANESİNDE BİNA TAHLİYE VE YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATI YAPILDI

      Her yıl Mardin Devlet Hastanesinde yapılan bina tahliye ve yangın söndürme tatbikatı, bu yıl da hazırlanan senaryoyla uygulanmıştır. 
Hastanemizde Acil durum söz konusu olduğunda hastane çalışanlarının, hasta ve yakınlarının neler yapacağı, acil çıkış kapılarını kullanarak, toplanma alanlarına ulaşmalarını, toplanma alanında yapılması gerekenleri göstermek amacıyla, 4 Mayıs 2018’de saat 14.30 ‘da hastanemizde yangın ve tahliye tatbikatı, Başhekim Uzm. Dr. Alpay TUNCAR komutasında; hastane acil durum ekibi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Acil Sağlık Hizmetleri Birimi, ,hastane çalışanları, Özel güvenlik görevlileri, UMKE, AFAD, 112 Ekipleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sivil savunma gönüllülerinin katılımıyla yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirilmiştir.

      Mardin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri sedye aracılığıyla yaralıları indirmiş, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiye merdiveniyle teras çatıda mahsur kalanlar kurtarılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi, UMKE ekibi personelleri acil müdahale ve kurtarma çalışmalarına katılarak başarılı bir tatbikat gerçekleştirmiştir.
      Yangın tatbikatı ile mevcut personele yangın kültürünü, yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarında yapılması gerekenler ve tahliye konusunda hasta ve yakınlarına yardımcı olmalarını, ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut yangın söndürme cihazlarıyla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda gerek teorik gerekse uygulamalı olarak görmek, çalışanlara muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamaktır.
Hastanenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri tatbikat esnasında belirlenmeye çalışılmış olup, gerekli durumlarda yapılması gerekenler tatbikat esnasında görüşülmüştür. Çalışma ortamı, kullanılan malzemeler, tıbbi ilaçlar, tıbbi araç ve gereçler, iş ekipmanları ile çevre şartları da dikkate alınarak meydana gelebilecek her türlü

      Acil Durum ve sonrasında oluşan Afetlerde hastalar, yakınları o esnada hastanede bulunanlar ile hastane çalışanları, çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları önceden belirlenmiş olup bu tür olay meydana geldiğinde yapılabilecekleri görme konusunda tatbikat esnasında görerek analiz edilmeye çalışıldı. Acil durumların olumsuz etkilerini belirleyip önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri nasıl almamız gerektiği konusunda yapılan tatbikat bizlere örnek teşkil etmiştir. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri daha iyi yapmamızı sağlayacak gerekli şartları görmemizi sağladı. Acil durum planlarını hazırlarken bunları da eklememiz gerektiği konusunda bize
bilgi ve kaynak teşkil etmiştir. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alınmasını, yapılan tatbikatla daha iyi anlamamızı sağladı.

      Tatbikattan sonra İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Saffet YAVUZ: " Mardin Devlet Hastanesinde yapılan ve başarıyla sonuçlanan yangın tatbikatının gerçeği aratmadığını, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirip, her zaman hazır bulunmaları gerektiği konusunda yapılan operasyonla personelin daha iyi anlamaları sağlanmıştır. Özellikle kurtarma ve yangınla mücadele konularında, hastane dışındaki kurum ve kuruluşlarla irtibatın sağlanmasının ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmıştır. Bundan sonra, hastanemizin, hastalarımızın güvenliği noktasında alınması gereken tedbirleri arttıracağımızı, yangın tatbikatına katılan, emeği geçen ve tatbikatın aslına uygun olarak gerçekleştirilmesi için büyük çaba harcayan herkese teşekkür ediyorum.’’ifadelerini kullandı.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg