overlay

MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE BİYOSİDAL UYGULAYICI EĞTİMİ DÜZENLENDİ

      Mardin İl Sağlık Müdürlüğümüzce 27.01.2005 tarihli ve 25709 saylı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında 25-27 Nisan 2018 tarihleri arasında,  üç gün boyunca Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitim teorik derslerin yanında uygulamalı ders anlatımlarıyla son bulmuştur. Eğitime 87 kişi katılmış ve eğitim sonucunda yapılan sınavda 80 katılımcı biyosidal ürün uygulayıcı sertifikası almaya hak kazanmışlardır.

  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg