overlay

2 NİSAN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ

      Nisan ayı Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyada Otizm Farkındalık Ayı, 2 Nisan ise  Otizm Farkındalık Günü olarak ilân edilmiştir. Otizm Farkındalık Günü’nün amacı Otizmli bireylerin toplumun bir parçası olduğunu bir kez daha hatırlatmak ve var olan farkındalığı arttırmaktır.

      Otizm Spektrum Bozukluğu doğuştan meydana gelen, yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan, sosyal- iletişimsel alanda belirgin yetersizlikleri olan, sınırlı tekrarlayıcı davranışlar ve ilgi alanları ile seyreden bir bozukluktur. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocukların birçoğunda dil gelişiminde gerilik söz konusu iken bazılarında ( Asperger) yoktur. Otizm bozukluğunun nedeni halen araştırılmakla beraber nedeni tam olarak bilinmemektedir ve erkeklerde kızlara oranla daha sık görülmektedir. Otizm Spektrum Bozukluğunun (OSB) bugün için kabul edilen en önemli tedavi aracı “Özel Eğitimdir”.

      Otizm tanısı konması için gerekenler arasında uzmanların yapacağı gözlemin yanında aileden alınan bilgilere de ihtiyaç vardır.  Bu nedenle ailenin çocuğu ile yakından ilgilenmesi ve çocuk hakkında bilgi verirken objektif davranması önem taşımaktadır. Otizm erken teşhis edilerek bu çocukların yetenekleri ve gereksinimleri dikkate alınarak onlar için bireysel özel  eğitim programları hazırlanması, hastalığın gidişatı ve ilerleyen dönemlerde karşılaşılabilecek problemlerin en aza indirgenmesi açısından  çok önemlidir.