T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İNTERNETE DEĞİL, AİLE HEKİMİNİZE DANIŞIN!

Güncelleme Tarihi: 19/03/2018

      Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından İnternete Değil, Aile Hekiminize Danışın projesi düzenlenmektedir. Projemizin amacı 1. Basamak sağlık hizmetleri konusunda halkı bilinçlendirerek; 1. Basamakta Aile Hekimliğinin önemini vurgulamak ve hastaları Aile Hekimlerine yönlendirmek,  Aile Hekimliği görev -tanım ve yetkileri konusunda halkın sağlık okur-yazarlık düzeyini artırmaktır.

      Aile Hekimlerimiz ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde çalışan ebe ve hemşirelerimiz; yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, yeni doğan kronik hastalıklar yaşlı sağlığı ve benzeri taramaları) yaparlar.  Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri   (gebe, lohusa, bebek, çocuk izlemleri ve aşılama hizmetleri gibi) ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri yanı sıra; sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması uygulamalarını gerçekleştirirler.

      Sağlık sorunlarınız ile ilgili ilk danışacağınız temas noktası, İnternet Değil, Aile Hekiminiz olsun!!!

  • 22.jpeg
  • 24.jpeg
  • 23.jpeg
  • 11 (2).jpg