T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

3 MART DÜNYA KULAK VE İŞİTME GÜNÜ

Güncelleme Tarihi: 03/03/2018

     Ülkemizde 2004 yılında başlatılan ulusal yeni doğan işitme tarama kampanyası ve daha sonra okul çağı çocuklarda işitme tarama programı ile işitme problemlerinin minimuma indirilmesi hedeflenmiştir. 3 Mart 1947 tarihi tüm dünyada Kulak ve İşitme Günü olarak kutlanmaktadır.

      İşitme problemi kişinin gelişim, uyum özellikle de iletişimdeki görevlerini yerine getirmesinde en büyük engeli oluşturur. İşitme kaybı özellikle bebeklik döneminde konuşmanın öğrenilmesi açısından ciddi bir sorun teşkil eder. İşitme kaybı olan çocuklar okul döneminde başarısızlık, psikolojik olarak toplumdan uzaklaşma, içine kapanıklık ve sosyal yönden başarısızlık gösterebilir.

     Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı rapora göre 32 milyonu çocuk olmak üzere 360 milyondan fazla insan işitme kaybı yaşıyor. İşitme kaybına yol açan faktörlerin % 50 sinin önlenebilir olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirilmektedir.

    Yeni doğan işitme taramanın amacı, işitme engeli ile doğan bebekleri doğumdan kısa süre sonra belirlemek, 3 aylık olmadan işitme testlerini tamamlamak, işitme engeli tanısı alanlara 6 aylık olmadan gerekli müdahalede bulunmaktır.

     Okul çağı işitme taraması programının amacı ise işitme kaybına neden olacak risk etmenlerini saptamak ve işitme problemi olan olguları erken dönemde tanımaktır çünkü kalıcı işitme kaybı yaygınlığını okul yaşı nüfusta binde dokuza yükseldiği bildirilmektedir. Tek taraflı işitme kayıplarında bile sınıf tekrar oranı %37 olarak belirtilmiştir.

      RİSK FAKTÖRLERİ

 • Ailede geç başlayan işitme kaybı
 • Kulak anomalileri
 • 3 aydan uzun süren otit hikâyesi
 • Kafa travması ve bilinç kaybı
 • Ototoksik ilaç kullanımı
 • Konuşma da gecikmesi olanlar
 • Öğrenme bozukluğu olanlar
 • Yarık damak ve dudak
 • Down sendromu
 • Tekrarlayan ve kronik kulak enfeksiyonu olanlar
 • Gürültüye maruz kalma
 • Özel eğitim alanlar
 • Sınıf tekrarı olanlar
 • Taramadan kalanlar

     Erken işitme kaybı tanısı konulup, erken eğitimin lisan gelişimine paralel olarak zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimleri de olumlu etkilendiği unutulmamalıdır.