T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİNCE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI PERSONELİNİN SÜREKLİ/GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARINA İTİRAZ EDENLERİN BAŞVURU SONUÇLARI

Güncelleme Tarihi: 02/03/2018

    Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli/geçici  işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin  itiraz edenlerin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazanan kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

    İlgililere ilanen tebliğ olunur.

İTİRAZDAN SONRA BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER (1).xlsx