overlay

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı


Uzm.Dr. Cihat ADIN (v.)

       Bağlı Birimler ve Sorumluları


  • aile Hekimliği Birimi                                                                       Uzm. Fatih Gümüş
  • Toplum Sağlığı Birimi                                                                     Dr. Süleyman Altıntaş
  • Çocuk Ergen Kadın Ve Üreme Sağlığı Birimi                                       Uzm. Dr. Ali ARIKAN
  • İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi                                       
  • Bulaşıcı Hastalıklar Birimi                                                                 Dr. Berna Alabaş
  • Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi                                                  Uzm. Dr. Ali Arıkan
  • Çevre Sağlığı Birimi                                                                       İlhan Oruk