overlay

Organizasyon Şeması

Sağlık Müdürlüğünde Hizmetin Yürütülmesi
İl Teşkilatının Yapısı 
İl düzeyinde sağlık hizmetlerinden birinci derecede sorumlu yöneticiler, vali ve sağlık müdürüdür.
 
a)   Vali: İlde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden, eşgüdümünden ve Geliştirilmesinden birinci derecede sorumlu kişidir. Valiler, yetkilerinin bir kısmını yardımcılarından birine ya da sağlık müdürüne devredebilirler. 

b) Sağlık Müdürü:Her ilde bir sağlık müdürü ile Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği’nde belirtilen sayıda Başkanlar bulunur. Sağlık müdürü ilin en üst sağlık yöneticisi olup, görevinde valiye karşı sorumludur. Sağlık müdürü, görevleri başkanlar arasında dengeli bir şekilde dağıtır. Başkanlar, kendilerine verilen görevleri sağlık müdürünün vereceği yetki sınırları içinde yürütürler.


Teşkilat Şeması için teşkilat şeması 2020 Teşkilat Şeması.pdf