overlay

İl Geneli Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

      İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Saffet Yavuz başkanlığında; Müdürlüğümüzün Başkanlarının katılımıyla , il ve ilçe hastanelerimizin Başhekimleri, İdari ve Mali İşler Müdürleri , İlçe Sağlık Müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlarıyla il ve ilçelerimizde verilen sağlık hizmetleri ve bu hizmetleri daha kaliteli ve nitelikli bir duruma getirebilmek amacı ile ilgili genel bir Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

  • 3.JPG
  • 2.JPG
  • 4.JPG
  • 1.JPG