overlay

AİLE HEKİMİNİZİ ERKEN TANIYIN!

      Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin önemi konusunda eğitici ve farkındalık oluşturucu mahiyette programlar hazırlanmıştır.

      Aile hekimliğini tanıtmak, bilinirlik düzeyini artırmak, tutum ve davranış değişikliği oluşturmak amacıyla 81 il genelinde, "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" sloganıyla Bakanlığımız tarafından kampanya başlatılmıştı. Bu kapsamda vatandaşların ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına ve acil servislere olan başvurularını da azaltma hedeflenmiştir. Bu sayede hem koruyucu hekimlikten faydalanmak hem de kısa sürede en yakın yerden sağlık desteği alabilmek için doğru adresin aile hekimleri olduğuna işaret edilmektedir.

      Aile Hekimlerimiz akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesinin yanı sıra hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştirmekte sağlıkla ilgili genel konularda vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti de sağlamaktadırlar.

      Söz konusu iletişim kampanyası çerçevesinde, kamu spotu, afiş, broşür ve sosyal medya videoları hazırlanmış olup ayrıca illerde saha etkinlikleri düzenlenmiştir. Basımı yapılan afişler kamu ve özel yataklı sağlık tesisleri, İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ile tüm sağlık kuruluşlarımızda vatandaşların kolaylıkla görebileceği yerlere asılmıştır.

      “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Erişimi Artırmak." başlığı altında "Aile Hekimliği hizmetlerinin önemi konusunda farkındalığın artırılması" konusunda ilimizde de iletişim kampanyası başlatılmıştır.

      Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Birimi tarafından organize edilen söz konusu iletişim kampanyası çerçevesinde ilimiz genelinde bulunan İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve tüm Kamu ile Özel Hastanelerimiz tarafından 15 Aralık 2018/15 Ocak 2019 tarihleri arasında “Aile Hekiminizi Erken Tanıyın” temalı stantlar açılarak halkımız bilgilendirilmiş ve aile hekimliği hizmetlerini tanıtıcı broşür dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg
  • 6.jpg
  • 1.jpg