overlay

1-7 KASIM DİSLEKSİ HAFTASI

      Özgül öğrenme güçlüğü eğitim sistemiyle yakından ilintili bir bozukluktur. Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler; düşük okul başarısı akranlarından anlamlı derecede geri olmalarıyla fark edilebilirler. Konuşma, dinleme, okuma, yazma, matematik, akıl yürütme de önemli derece de güçlük yaşanması söz konusudur.

      Özgül öğrenme güçlüklerinin sebepleri tam olarak bilinmemektedir fakat bozuklukların genetik, beyin, nörolojik problemler ve psikolojik etkenlerden dolayı yaşandığı bilinmektedir..        Özgül öğrenme güçlükleri daha çok okuma güçlüğü (Disleksi), yazma güçlüğü (Disgrafi) ve matematiksel güçlük (Diskalkuli) olmak üzere üç alanda kendini göstermektedir. Bunlar içerisinde en yaygın olarak görülen güçlük okuma güçlüğüdür (Disleksi). Okuma güçlüğü (Disleksi) olan çocuklarda okuma ve konuşma becerisinde akranlarına göre geride kalır; harfleri ve sözcükleri karıştırıp ters yazar. 
      Özgül öğrenme güçlükleri olan çocuklarda güç ve güçsüzlüklerinin erken tanınması ve müdahale edilerek özel eğitime yönlendirilmesi çocuğun akademik, sosyal, duygusal sorunlarda düzelmesini sağlayarak bireylerin hayat kalitesinin artması açısından önemlidir. Dolayısıyla özgül öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin tespit edilmesi ve buna yönelik önlemlerin alınması hususunda başta ebeveynler ve öğretmenler olmak üzere topluma önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sebeple çocuklarda aşağıdaki belirtileri görüyorsanız en yakın sağlık personeline (Psikiyatrist, Psikolog, Çocuk Gelişimci) başvurmanız gerekir.

      Disleksi Belirtileri Nelerdir?

-Okumayı öğrenirken zorluk yaşama
-Okuma hızının beklenenin altında olması
- Yazarken harf atlama
– Bozuk yazma
- Okurken harf atlama
- Okurken kelimeleri değiştirerek okuma
- Okumakta zorlanma
– Yazarken zorlanma
- Harfleri birbirine karıştırma (b,d,p gibi)
- Rakamları ters yazma (3-6-9… gibi)
- “6-9″,”3-8″,7-4″ gibi rakamları birbirinden ayırt etmede zorluk yaşama
- Okuduğunu anlama ve anlatmada zorlanma
- Sıralı ezber gerektiren konuları ezberlemekte güçlük çekme.(Ayların sırası, haftanın günlerini sıralama)
- Çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanma
- Toplama ve çıkarma işaretini karıştırma
- Ayakkabılarını bağlama gibi motor becerilerde zorlanma
- Okula gitmek istememe
- Yazarken sıra veya satır atlama
- İmla kurallarını uygun yazmakta zorlanma
-Noktalı ve noktasız harfleri yazarken ve okurken birbirine karıştırma.