overlay

İntiharı Önleme İl Kurulu Toplantısı

      Sağlık Bakanlığı tarafından Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nda “İntiharı Önleme Konusunda Farkındalık Yaratılması ve İntiharın Önlenmesi” hedefleri yer almaktadır. İntihar önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir.

      Bu nedenle İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ahmet DOĞAN, Ruh Sağlığı Birim Sorumlusu Ethem UYGUR ve diğer paydaş kurumların katılımı ile ‘İntiharı Önleme Konusunda Farkındalık Yaratılması ve İntiharın Önlemesi’ amacı ile İntihar Önleme İl Kurulu kurulmuş ve bu konuda ilk toplantı gerçekleştirilmiştir.  Söz konusu intiharı önleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla İntiharı Önleme İl Eylem Planının hazırlanması, kurumlar arası iş birliğinin kurulması ve bu konuda yapılacak çalışmalar hakkında kararlar alınarak toplantı sona ermiştir.

  • PHOTO-2018-10-17-15-43-16.jpg
  • PHOTO-2018-10-17-15-43-16[1].jpg
  • PHOTO-2018-10-17-15-43-15[1].jpg