overlay

5. ULUSAL ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMASI SEMPOZYUMU MARDİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

      Ulusal Erişkin Bağışıklaması Sempozyumlarının Beşincisi 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Mardin’de bir otelde düzenlenmiştir.

      Bu sempozyumda, konu ile ilişkili paydaşların ve derneklerin de katılımıyla ülkemizde erişkin bağışıklamasında bulunduğumuz nokta ile ulaşmak istediğimiz hedef arasındaki yol haritası tanımlanmaya çalışılacaktır.

      Sempozyuma İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Saffet YAVUZ,  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin EFETÜRK, Müdürlüğümüzün Başkanları, Başkan Yardımcıları, KLİMİK Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay AZAP, Dernek Üyeleri, İlimizin Aile Hekimleri ve Enfeksiyon Uzmanlarımız katılmışlardır.

       Açılış Konuşmasını yapan KLİMİK Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay AZAP; ‘’ Aşı insanlık tarihindeki en büyük buluştur ve aşılama bir hekimin insan sağlığına yapabileceği en büyük katkıdır. Günümüzde insanlarda hastalık yaptığı bilinen 400’den fazla patojenin 34’üne karşı aşı geliştirilmiş durumdadır.

      Ülkemizde ulusal aşılama programı kapsamında çocuklarda 13 hastalığa karşı aşı uygulanmaktadır. Mevcut aşılama ile her yıl 14.296 ölüm önlenmektedir. Dünya nüfusunun artması ve ortalama yaşam sürelerinin uzaması göz önünde bulundurularak erişkin aşılamasında da çocukluk çağı aşılarındaki kapsayıcılık oranlarına ulaşılması için çalışmalar devam etmektedir.’’ifadelerini kullandı.

      Daha sonra yapılan diğer açılış konuşmasında Mardin İl Sağlık Müdürü YAVUZ: ‘’   Aşının insan sağlığı için yapılabilecek en büyük hizmetlerden biri olduğunun farkındayız. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı çalışanları olarak aşı ve aşılamanın öneminin bilincindeyiz. Çünkü aşılama ile ülkemizde her yıl 14.000 kadar insanı ölümden kurtarıyor ve daha binlercesinin sakat kalmasına engel oluyoruz.

      Ülkemizde 1981 yılından bu yana yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında başarılı çalışmalar yapılmıştır. Aşılama kapsayıcılık hızları giderek yükselmiş buna bağlı olarak aşı ile önlenebilir hastalıkların morbidite ve mortalite hızlarında belirgin düşüşler olmuştur. Bununla birlikte GBP hedefimize ulaşılması ve ulaşılan hedeflerin sürdürülmesi için her çocuğun sağlıklı yaşamayı hak ettiği unutulmamalıdır. Ayrıca aşıların sadece çocukluk dönemini değil her yaştan insanı hedeflediği vurgulanmalıdır. Eksik aşılı ve aşısız 15 yaş altı çocukların tespit edilerek aşıları tamamlanmalı, Okul aşılamaları titizlikle devam etmeli,(İlimizde okul aşılama oranı 2017/18 dönemi  %97,5)

      (2018/19 dönemi okul aşılarına okullar açılmadan planlaması yapılıp iki haftada ulaşılan aşılama oranımız %50,5 ‘tir. Ekim ayı bitmeden %90 ‘ların üzerine çıkılması hedeflenmektedir.), ülkemizde bulunan göçmenlerin 5 yaş altı nüfuslarının aşıları tamamlanmalı ve yapılan aşılar kayıt altına alınmalıdır.(İlimizde toplamda 3 tur göçmen aşılama kampanyasında 25.171 doz aşı yapılmıştır.) Aşı ile önlenebilir hastalıklar açısından risk altındaki gruplara yönelik aşı uygulamalarına devam edilmelidir.(gebe, yaşlı, yurt dışına seyahat eden vatandaşlar, hac/umre ve mesleki hastalıklara yönelik aşılama) Sağlık çalışanlarının gerek kendilerinin hastalıklardan korunması gerekse hizmet sundukları hastalara ve ailelerine hastalığı bulaştırma risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla aşılanmaları özellikle önemlidir.( 2018 tamamlanmadan %45’ lere ulaşmıştır.) Bakanlığın rutin aşı takviminde bulunan 13 antijene karşı uygulanan çocukluk çağı aşı oranımız  %98’dir. Midyat ilçemizde bulunan göçmen kampında tüm misafirlerimiz ve kampta görevli tüm personellere  kamp kapatılmadan bir hafta önce rutin aşı takvimi dışında Ağustos ayında toplam 3600 kişi aşılanmıştır. Dünyada ve ülkemizde artan aşı reddi oranının düşmesi ile ilgili çeşitli önlemler alınmıştır. Bunların başında aşıyı reddeden ailelerle temasa geçilip bir kısmının eğitim verilerek ikna edilmesi sağlanmıştır.

      Sonuç olarak aşının öneminin daha iyi anlaşılması ve aşı oranlarında elde edilen ilerlemenin devamlılığının sağlanması için bugünkünden daha fazla emek ve çaba harcanması gerektiğini unutmamalıyız.’’ifadelerini kullandı.

      Sempozyumumuz daha sonra KLİMİK Derneği üyelerinin oturumlarıyla devam etmiştir. Oturumlarda Dernek Üyeleri; Aşılamada Altın Kurallar, Aşının Yolculuğu, Göç ve Aşılama, Aşılarla İlgili Mitler ve Gerçekler, Özel Durumu Olan Konakta Aşılama, Felç ve Kalp Krizini Önleyen Aşılar, Güncel Aşılar konulu sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Sunumlarda soru cevap şeklinde bilgi alışverişi de yapılmıştır.

  • 3.JPG
  • 5.JPG
  • 2.JPG
  • 4.JPG
  • 6.JPG
  • kk.JPG
  • 8.JPG
  • 7.JPG
  • 1.JPG