Mardin İl Sağlık Müdürlüğü

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ (25-26-27 NİSAN 2018)

Güncelleme Tarihi: 18/04/2018

      27.01.2005 tarih ve 25709 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 10. maddesi “Uygulayıcı personel başlıklı maddesinde; uygulama yapacak personelin “Bakanlıkça belirlenen eğitime katılmış ve sertifika almış kişilerden oluşur.“ denilmektedir.         

      Bu kapsamda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından eğitim vermeye yetkilendirilen Mardin Halk sağlığı Müdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğümüz tarafından 25-26-27 Nisan 2018 tarihleri arasında İlimiz Artuklu ilçesi Toplum Sağlığı Merkezi eğitim Salonunda 3 gün sürecek eğitim planlanmıştır.  Eğitim sonunda yapılacak sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alınması koşulu ile sertifika verilecektir.

      Eğitim ücreti 146 TL olup, HALK Bankası IBAN TR870001200968100004000072 no’lu Mardin il Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılması gerekmektedir. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar sertifika ücreti olarak 12 TL. yatırmaları gerekmektedir. Toplam 158 TL yatırılacaktır.
      
İl dışından başvuracak olanların ekteki örnek dilekçe ve  eğitim ücreti olan 158 TL nin yatırıldığını gösterir belgenin 0482 212 6741 no’lu Fax veya mardincevrecalısansagligi@gmail.com  adresine göndermeleri, eğitime katılacakları tarihte dilekçe ekinde istenen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

      Müdürlüğümüze 20/04/2018 tarihine kadar müracaat etmeleri vatandaşlara ve kamu oyuna saygı ile duyurulur. 

      Ayrıntılı bilgi 0482 21277 53 / 119 no’lu telefondan edinilebilir.   
DİLEKÇE ÖRNEĞİ-2018.doc